Ontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 goed.

Tijdens de Vlaamse Klimaat- en Energietop op 1 december sloot de Vlaamse Regering een Klimaat- en Energiepact af.

Alle hens aan dek tegen klimaatverandering. Niet enkel de overheid of individuele burgers, maar ook bedrijven, sectoren en het middenveld kunnen het verschil maken. Bekijk de ingediende engagementen en maak jouw eigen engagement bekend!

De Vlaamse ministers slaan de handen in elkaar voor een beter klimaat met straffe klimaatambities voor de eigen organisatie.