Volgende Klimaat- en Energietop op 1 december 2016

Noteer alvast 1 december 2016 in uw agenda. Die dag vindt de volgende Vlaamse Klimaat- en Energietop plaats.

De Vlaamse Klimaattop op 19 april 2016 gaf de aftrap, nu gaan we dieper met specifieke rondetafels en klimaatengagementen.

4 december 2015: de drie gewesten en de federale overheid sluiten een Belgisch klimaatakkoord af rond de doelstellingen voor 2020. Een week later, 12 december 2015: de succesvolle Klimaattop in Parijs eindigt met een wereldwijd akkoord tussen 195 landen. Voor Vlaanderen is dit dé aanleiding bij uitstek om met deze positieve golf mee te gaan, met ambities op korte, middellange en lange termijn.

Alle hens aan dek tegen klimaatverandering. Niet enkel de overheid of individuele burgers, maar ook bedrijven, sectoren en het middenveld kunnen het verschil maken. Bekijk de ingediende engagementen en maak jouw eigen engagement bekend!