Artoos|Hayez is reeds sinds 2010 een klimaatneutraal bedrijf

logo artooslogo artoos CO2 neutraal bedrijflogo artoos Climate Partner

 

 

Werken met Artoos|Hayez, betekent werken met een klimaatneutraal bedrijf. We nemen immers de volledige verantwoordelijkheid voor de CO2-uitstoot die we veroorzaken. Maar op de eerste plaats proberen we die uitstoot natuurlijk zo laag mogelijk te houden.

Artoos|Hayez kiest consequent voor duurzame middelen en oplossingen:

  • 100% groene elektriciteit,
  • minder en minder vervuilende producten in de drukkerij,
  • moderne, energiezuinige machines dankzij ons hoog afschrijvingsritme,
  • vooruitstrevende verwarmingsoplossingen,
  • duurzaam FSC- en PEFC-papier, …

Ons milieuzorgsysteem ISO 14001 stelt bovendien duidelijke doelstellingen om het jaar na jaar nóg beter te doen.

Alles wat we verbruiken (energie, brandstof voor vervoer, maar bv. ook water) wordt nauwkeurig genoteerd en jaarlijks doorgegeven aan Climate Partner, een gespecialiseerd ingenieursbureau. Op basis van internationale standaarden, rekenen zij onze verbruikscijfers om naar één meeteenheid (kg CO2-equivalenten).

Zo krijgen we elk jaar een zicht op de CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt door onze activiteiten en die we (nog) niet kunnen vermijden. Die uitstoot neutraliseren we vervolgens door te investeren in een duurzaam ontwikkelingsproject: het Kasigau Corridor bosbeschermingsproject dat strijdt tegen ontbossing en bosverarming en daardoor zelf actief bijdraagt aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Ons engagement om klimaatneutraal te zijn dateert inmiddels al van 2010. Dankzij onze onafgebroken inspanningen zijn we sindsdien dus een 100% klimaatneutraal bedrijf.

Indiener vertegenwoordigt Bedrijfsleven
Organisatie indiener Artoos|Hayez
Over welke thema's gaat het engagement
  •    Personentransport
  •    Afval
  •    Industrie
  •    Energieproductie
  •    Andere
Verwacht resultaat Continue verbetering van onze milieuprestaties
Meer informatie www.artoos.be
Randvoorwaarden en/of knelpunten  

Voeg een nieuwe reactie toe