Klimaatkrant 2 - juni 2016

De Klimaatkrant

Nieuws van de Vlaamse Klimaattop - nr. 2

 

In deze Klimaatkrant

 


Vervolgtraject Vlaamse Klimaattop van start

De Vlaamse Klimaattop op 19 april 2016 gaf de aftrap, nu gaan we dieper met specifieke rondetafels. Bekijk de data van de aankomende rondetafels, en noteer alvast ook 1 december 2016 in uw agenda voor de volgende Vlaamse Klimaattop.

Bekijk de data van de rondetafels

Top


Foto Dirk Knapen, Zero Emission Solutions

We zoeken waar we geld kunnen besparen om onze begroting op orde te krijgen. Tegelijk zijn we er ons te weinig van bewust hoe afhankelijk we zijn van de import van energie en hoeveel geld er momenteel wegstroomt uit onze economie voor de aankoop van energie. Lees meer.

Top


Wat is jouw engagement voor het Vlaamse Klimaatantwoord?

Campagnebeeld Vlaanderen antwoord Parijs

Vlaanderen zal alleen maar klimaatsucces behalen als alle relevante sectoren en actoren uit de samenleving voorafgaand en vrijwillig hun engagement bekendmaken.

Lees meer i.v.m. de vrijwillige engagementen

Top


Foto Anneleen Van Tendeloo, teammanager IGEMO

Als het van één actor moet komen, enkel vanuit de Vlaamse overheid of enkel vanuit lokale besturen, is het niet haalbaar. We moeten samenwerken. Lees meer.

Top


Daan Boezeman: ‘ CO2-reductiedoelstellingen volstaan niet om mensen te mobiliseren’

Foto Prof. Daan Boezeman, Radboud Universiteit NijmegenKlimaatkrant sprak met prof. Daan Boezeman (Radboud Universiteit Nijmegen) over het vormgeven van klimaatbeleid op lange termijn. ‘Probeer eerder na te denken vanuit een toekomstbeeld dan puur vanuit klimaatverandering en emissiepercentages.’

Lees het interview met prof. Boezeman.

Top


Foto Wouter Wetzels, Energyville

Met VITO zijn we volop bezig met het testen van geothermie als energiebron: je haalt energie in de vorm van heet water uit de diepe bodem, het afgekoelde water pomp je vervolgens terug. Lees meer.

Top


Vlaamse Klimaattop vanuit het perspectief van lokale mandatarissen en middenveld

Foto panel van lokale mandatarissen en middenveld op de Vlaamse Klimaattop van 19/04/2016

Top


Foto Kim Rienckens, Provincie Oost-Vlaanderen

Dit klimaatcongres is de grote kans om met een coherent Vlaams beleid ook al die lokale bottom-up ambities een boost en een kader te geven. Lees meer.

 Top


Experts dagen Vlaamse Klimaattop uit

Foto panel experts op de Vlaamse Klimaattop van 19/04/2016

Top