De uitdaging voor Vlaanderen
Infografiek 'de uitdaging voor Vlaanderen'
Voor welke emissies heeft Vlaanderen een reductiedoelstelling? Wat is de uitdaging voor Vlaanderen voor de niet-ETS-sectoren?