De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zet in op energiezuinige nieuwbouw en renovatie

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) diende een klimaatengagement in. De Confederatie onderschrijft de doelstellingen van het Renovatiepact en moedigt haar 10.000 leden-aannemers aan om nu al de E30-norm voor nieuwbouwwoningen te realiseren die in 2021 moet behaald worden.

Tim Van Helden, VCB Beleidsmedewerker voor Energie, licht dit engagement toe.

Foto Tim Van Helden (beleidsmedewerker voor energie bij de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB))

Opleiding, informatie en communicatie

De baseline van de VCB, ‘Bouw, Energie en Milieu’ maakt meteen duidelijk dat klimaat, duurzaamheid en energie belangrijke aspecten zijn voor de organisatie. Zij streven ernaar deze doelstellingen verder uit te werken en hun klimaatengagement op te nemen. Via opleidingen, informatiesessies en communicatie trachten ze hun doelgroep -aannemers- te informeren over deze doelstellingen en over wijzigende maatregelen.

BEN%20je%20mee.gifEen van die engagementen is de lancering van een website voor Bijna Energie Neutraal-woningen (BEN) en daar sensibiliseringscampagnes rond te voeren. De BEN-website is uitgewerkt als inspiratie-instrument voor de leden van de VCB. Daarnaast beoogt ze ook particulieren te sensibiliseren, zij het via de aannemers.

100 BEN-woningen in de kijker

Tim Van Helden merkt op dat de motivatie om steeds meer projecten te publiceren aanstekelijk lijkt te werken bij de aannemers. Bijna dagelijks komen er nieuwe projecten bij op de BEN-website.

Vooraleer de woningen of project gepubliceerd worden op de webstek, controleert Van Helden de verschillende technische parameters die aannemers moeten invoeren. 'Als het  effectief om een BEN-woning gaat, maak ik woningen zichtbaar op de site', verklaart de beleidsmedewerker.

Afbeelding BEN-woning - www.vcb.beVoor de particulier is die technische oplijsting misschien wat minder interessant. Het doelpubliek van VCB kan er wel nuttig inspiratie vergaren over de hernieuwbare energiemaatregelen of bijvoorbeeld het ventilatiesysteem dat andere aannemers hanteerden in hun project. Voor professionelen zijn deze technische parameters noodzakelijke kennis.

'Vandaag staan er bijna 100 projecten op de site, maar gisteren zijn er bijvoorbeeld alweer drie bijgekomen die wij nog moeten controleren. De interesse van aannemers blijft groeien en het aantal nieuwe projecten op de BEN-website eveneens.'

Enerzijds, anderzijds

De beleidsmedewerker van VCB constateert dat de reacties ruwweg in twee categorieën vallen. 'Enerzijds heb je de voorlopers, mensen die meteen bereid zijn om die doelstellingen te onderschrijven. Anderzijds is er een groep die een afwachtende houding heeft en de kat uit de boom kijkt.'

De bedoeling van de website is precies de projecten van de voorlopers te tonen. Op deze manier kan de groep die reeds vijf jaar voor de opgelegde deadline de E-peilnorm haalt de anderen  inspireren.

'Er is een onmiskenbare positieve evolutie, steeds vaker ontvangt de VCB vragen van kleinere aannemers die vandaag BEN-projecten willen realiseren en er nog meer plannen in de toekomst,' stelt Van Helden vast.

Uitdagingen voor renovatie

IkBENOveer.jpgBeter renoveren of BENOveren -een term gelanceerd door de Vlaamse overheid- heeft als doelstelling tegen 2050 voor alle woningen in Vlaanderen een maximum E-peil van 60 bekomen. Dat staat gelijk met een EPC-kernwaarde van ongeveer 100 en is een bijzonder grote uitdaging waar de VCB ook zal aan meewerken. '

Zo zetten we vanaf eind 2016, begin 2017 ook bijzondere renovatieprojecten in de kijker,' weet Van Helden alvast te vertellen.

Het aantal renovatieprojecten zal wellicht lager liggen dan het aantal huizen op de BEN-site. Er wordt wel extra aandacht besteed aan een gefaseerde renovatie en de technieken die aannemers hiervoor toepassen.

Betaalbare energiecriteria

Beantwoorden aan de energienorm brengt een extra kost met zich mee, daarom tracht de VCB  aannemers en consumenten zo veel mogelijk te informeren. Hiervoor ontwikkelde de VCB de ReCalculator, een tool die kan worden gebruikt in samenwerking met een bouwprofessional die vooraf bekijkt welke energetische ingrepen er kunnen gebeuren.  Deze kan nadien de kostprijs van de ingrepen inschatten en de impact op EPC-niveau of E-peil berekenen.

Afbeelding koppel bij nieuwe woning - www.vcb.beDe bouwprofessional heeft de mogelijkheid meerdere renovatiescenario’s voor te stellen, bijvoorbeeld een beperkte en een verregaande renovatie. De bank en de consument kunnen aan de hand van dit instrument nagaan hoeveel financiering er bijkomend nodig is. Dit geeft een realistische inschatting van renovatiemaatregelen en energiebesparingen, en dus de terugverdieneffecten.

'Wanneer de woning energiezuiniger is, daalt ook de maandelijkse energiekost. De consument betaalt niet langer maandelijks die paar honderd euro voor stroom of gas of stookolie. Met andere woorden, grondig energetisch gerenoveerde woningen vergen een grotere financiële inspanning, maar op lange termijn is de energiekost aanzienlijk lager', aldus Van Helden.

Communicatie, ook over de gemeenschapsgrenzen heen

Van Helden licht toe dat de VCB sterk inzet op communicatie. Het Renovatiepact, de BEN-woningen en de stand van zaken voor nieuwbouw binnen de sector zijn thema's die regelmatig op de agenda staan van de algemene vergadering. Ook communiceert de VCB hier systematisch over via de verschillende magazines en nieuwsbrief voor de leden.

'Het is niet slecht om over de gemeenschapsgrenzen heen bepaalde projecten toe te lichten. Zo hebben we bijvoorbeeld ook een werkgroep waar de Brusselse  en Waalse collega's bij betrokken zijn.'

In deze werkgroep staat hernieuwbare energie centraal. De bedoeling is elkaar op de hoogte te houden van beleidswijzigingen en na te gaan hoe actoren van de bouwsector uit de verschillende gewesten hierop inspelen.

Efficiëntieverbetering en systeemverandering

Afbeelding woning met energieklasses - www.vcb.beHoewel de VCB als organisatie niet gekant is tegen fossiele brandstoffen, wijst ze wel op alternatieven, zoals onder meer geothermische warmtepompen, deze optie wordt steeds meer aangemoedigd. Overigens krijgt een woning pas een BEN-erkenning als er ook gebruik gemaakt wordt van hernieuwbare energie.

De meerwaarde van bouwprofessionals bestaat er in dat ze een oplossing op maat bieden. Dit kan enkel door een gecoördineerde en multidisciplinaire aanpak. Met een enkele maatregel lukt het niet, het gebruik van verschillende technieken en methoden is dan ook cruciaal om de beoogde norm te halen.  Klanten bepalen hoe ver ze daarin willen gaan, of E60 voldoende is voor een renovatieproject, en of  ze nog een stapje verder gaan. De bouwprofessional staat hen met zijn kennis bij en stelt oplossing voor op maat van de klant.

'Wij geven onze leden de mogelijkheid om zich regelmatig bij te scholen in allerhande thema’s. We organiseren honderden opleidingen per jaar, opdat de professionelen mee blijven met de nieuwste technieken, en op de hoogte zijn van aangepaste wetgevingen en  duurzaam bouwen. Op die manier trachten we ook het kwaliteitsdenken te vergroten en een voortrekkersrol te blijven spelen.'