De Vlaamse klimaattop op 19 april 2016

19 april 2016 vond een Vlaamse Klimaattop plaats. Voorzitter Geert Bourgeois, Vlaams minister-president, en organisator Joke Schauvliege, Vlaams minister, willen - met het traject dat op deze Klimaattop van start ging - de uitstoot van broeikasgassen zien verminderen. Het evenement verwelkomde overheden, adviesraden, milieubewegingen, werkgeversorganisaties, vakbonden, bedrijven, andere middenveldorganisaties, onderzoeksinstellingen, parlementsleden, … kortom: al wie een rol kan spelen bij het helpen bereiken van onze klimaatdoelstellingen.

Bekijk de volledige opname van de Vlaamse Klimaattop

Presentaties en documenten

Dagmoderator: Jill Peeters, geëngageerde weervrouw

Verwelkoming
Situering Klimaattop en aankondiging vervolgtraject

Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering

Het Vlaams Klimaatbeleid

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

met o.a. een stand van zaken van het Vlaams klimaatbeleid: waar staan we nu, wat doen we al, voor welke uitdaging staat Vlaanderen, …

Keynote

Leo Van Broeck – Bogdan & Van Broeck Architects, professor KU Leuven

Engagementsverklaring van drie Vlaamse ministers (videoboodschap)

Panelgesprek met experten

Engagementsverklaring van drie Vlaamse ministers (videoboodschap)

Panelgesprek met mandatarissen en middenveld

Engagementsverklaring van drie Vlaamse ministers (videoboodschap)

Uitleiding en oproep tot klimaatengagement

Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering