Ingediende engagementen

Bekijk via onderstaande links de ingediende engagementen per categorie. De pagina’s met engagementen zijn interactief: deel ze op sociale media, voeg een reactie toe en/of geef je waardering weer met 1 tot 5 sterren.

Enkel de categorieën waarvoor een engagement is ingediend worden getoond.

Tijdens de Vlaamse Klimaat- en Energietop op 1 december sloot de Vlaamse Regering een Klimaat- en Energiepact af.

Elk engagement wordt getoond onder het thema('s) waar het mee te maken heeft. Als een engagement inzet op meerdere thema's, wordt het dus bij elk van deze thema's getoond en kan je het meerdere malen tegenkomen.