Kreten en gefluister: Dirk Knapen

Foto Dirk Knapen, Zero Emission Solutions

We zoeken waar we geld kunnen besparen om onze begroting op orde te krijgen. Tegelijk zijn we er ons te weinig van bewust hoe afhankelijk we zijn van de import van energie en hoeveel geld er momenteel wegstroomt uit onze economie voor de aankoop van energie. De omschakeling naar honderd procent duurzame energie tegen 2050 zou 400 miljard kosten. Dat is natuurlijk een groot bedrag, maar we zouden 20 miljard per jaar uitsparen, we reduceren onze CO2-uitstoot, lossen onze milieuproblemen op en creëren tewerkstelling.