Kreten en gefluister: Els Van Praet

Foto Els Van Praet, provincie Antwerpen

De kans die de Vlaamse Klimaattop presenteert, komt net op tijd om op een heel hoog niveau samen te werken met alle partners op het terrein, om gezamenlijk in te zetten op de reductie van CO2. Vanuit de provincie spelen we al een aantal jaar een belangrijke rol in de link naar gemeenten en intercommunales. Het zou fijn zijn mochten we de krachten kunnen bundelen zodat we elkaar kunnen versterken.