Kreten en gefluister: Hans Bonnarens en Georges Timmerman

Draagvlak vinden

Foto Hans Bonnaerens (MORA) op de Vlaamse Klimaat- en Energietop van 1 december 2016

De grootste uitdaging is het gedrag van mensen. Over de kilometerheffing voor personenvervoer bestaat een vrij grote consensus bij beleidsmakers, maar het is moeilijk daar een draagvlak voor te vinden. Nochtans kan de kilometerheffing een groot verschil maken voor het fileprobleem en de uitstoot van de transportsector.
 

Sense of urgency

Foto Georges Timmermans (CIR-Isolatie Raad) op de Vlaamse Klimaat- en Energietop van 1 december 2016

Er moet in België meer geïntegreerd nagedacht worden. Brussel, Wallonië en Vlaanderen doen hun eigen klimaatconferenties en ze verwijzen allemaal naar de Europese afspraken -maar elk met eigen accenten. De sense of urgency rond het klimaat staat voor de gemiddelde Vlaming nog niet op het niveau dat mondiaal normaal is. Daar is nog een pak communicatie over te verrichten.