Kreten en gefluister: Wouter Wetzels

Foto Wouter Wetzels, Energyville

Met VITO zijn we volop bezig met het testen van geothermie als energiebron: je haalt energie in de vorm van heet water uit de diepe bodem, het afgekoelde water pomp je vervolgens terug. Het heeft dus weinig nadelen en is vrijwel onzichtbaar. Momenteel speelt het nog maar een kleine rol, maar het is een interessante ontwikkeling.