Pulse voert duurzaamheidsagenda (2017-2020) voor de cultuursector uit

Een duurzaamheidsagenda voor de cultuursector (2017-2020)

Als cultuursector willen we bijdragen aan de transitie naar een rechtvaardige en duurzame
samenleving. We spreken hiervoor enkele ambities uit die we met de cultuursector, in al haar
heterogeniteit, willen opnemen. Die ambities dienen bekeken te worden in het licht van de
visietekst. Om die ambities te kunnen realiseren, is een kader van erkenning en ondersteuning
noodzakelijk.

1. We onderschrijven de Sustainable Development Goals van de VN (2015). Vanuit een kritischreflexieve houding vertalen we de SDG’s, gebruiken ze als leidraad, expliciteren onze eigen bijdrage aan de realisatie ervan en dragen dit ook uit naar de samenleving.

We verkleinen systematisch onze ecologische voetafdruk en dus ook de CO2-uitstoot van onze
werking. We integreren de SDG’s in onze missies en werking en maken onze bijdrage zichtbaar.
We werken aan de politisering van duurzaamheidskwesties: we verhogen het bewustzijn, agenderen duurzaamheids-kwesties maatschappelijk en maken ze tot voorwerp van publieke discussie.


2. We werken samen binnen onze sector om de transitie naar een rechtvaardige en duurzame samenleving te versterken.

We maken tijd, ruimte en expertise vrij om samen te werken rond transitie; we organiseren sectorbrede initiatieven.

3. We werken via cocreatie samen met andere sectoren aan de transitie naar een rechtvaardige en duurzame samenleving. Cultuur, ecologie, het sociale en het economische vormen zo belangrijke pijlers in die transitie.

We inspireren door culturele praktijken te delen die maatschappelijke ontwikkelingen kritisch bevragen en een duurzame toekomst verbeelden. We werken met andere sectoren breed gedragen
toekomstbeelden uit en realiseren die in projecten. We brengen verschillende sectoren en de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap samen, stimuleren samenwerking en experiment en versterken zo de transitie lokaal, regionaal en internationaal.

Indiener vertegenwoordigt Middenveld
Organisatie indiener Pulse - Transitienetwerk Cultuur
Over welke thema's gaat het engagement
  • Cultuur
Verwacht resultaat  
Meer informatie  
Randvoorwaarden en/of knelpunten  

Voeg een nieuwe reactie toe