Rondetafels en klimaatengagementen

In de maanden tussen de twee klimaattoppen in 2016 werd het Vlaams klimaatantwoord verder uitgediept.

Rondetafels

12 december 2015: de succesvolle Klimaattop in Parijs eindigt met een wereldwijd akkoord tussen 195 landen. Vlaanderen surft mee op deze positieve klimaatgolf en wil Parijs een antwoord bieden met ambities op korte, middellange en lange termijn. De Vlaamse Klimaattop op 19 april 2016 gaf de aftrap, daarna werkten we in de diepte met specifieke rondetafels waarin belanghebbenden en beleidsmakers elkaar inspireerden over manieren om sneller, slimmer en fundamenteler op weg te gaan naar een koolstofarme economie en samenleving. De ministers van de Vlaamse Regering organiseerden elk voor hun bevoegdheid specifiek overleg, of integreerden dit overleg binnen lopende initiatieven. Hieronder vindt u een overzicht van de georganiseerde rondetafels.

Juni 2016

16 juni

‘Startevent project Stroomversnelling: traject naar een Vlaamse Energievisie en Pact’.

Dit is evenwel geen specifieke klimaat-rondetafel gezien het thematisch ook andere finaliteiten omvat én een eigen timing volgt, maar het onderdeel energie-efficiëntie is wel een gezamenlijke opdracht van de Vlaamse Klimaattop en Stroomversnelling.

20 juni Klimaatrondetafel "Landbouw en Visserij"
24 juni Stakeholderoverleg circulaire economie in Vlaanderen (OVAM), met o.a. de discussietafel “circulaire economie als cruciale bijdrage aan het klimaatbeleid”.
30 juni

Klimaatrondetafel "Omgeving en Natuur"

Juli 2016

7 juli Studiedag over reducties van gefluoreerde broeikasgassen bij koeling (i.k.v. Vlaams Actieplan reductie uitstoot F-gassen 2015-2020).

September 2016

Oktober 2016

Wat is jouw engagement voor het Vlaamse Klimaatantwoord?

Gedeeld engagement is dubbele inzet!

Alle hens aan dek tegen klimaatverandering. Niet enkel de overheid of individuele burgers, maar ook bedrijven, sectoren en het middenveld kunnen het verschil maken.

We zijn er bijna zeker van dat ook jouw bedrijf, organisatie of sector zich al inzet voor het klimaat en zich voorbereidt om nog heel wat meer te doen. Dat moet ook, want de uitdagingen zijn groot en urgent, en we kunnen de toekomst alleen garanderen als we er met zijn allen méér werk van maken.

Toon ook jouw klimaatengagement op deze site.

Zo werk je niet enkel aan een betere toekomst, maar staat je organisatie ook positief in de kijker. Bedrijven, organisaties en sectoren die een vrijwillig engagement aangaan, schitteren misschien met een interview in de volgende Klimaatkrant. Bovendien krijgen ze allemaal een vermelding op de website van de Vlaamse Klimaattop en bijkomende zichtbaarheid op de Vlaamse Klimaat- en Energietop op 1 december 2016.

Je kan je partners en medewerkers daarna ook tonen dat jouw bedrijf of organisatie een van de trekkers is om de Vlaamse klimaatdoelstellingen waar te maken. De pagina’s zijn makkelijk te vinden, ze zijn interactief en ze zijn natuurlijk te delen via sociale media.

Waar wacht je nog op? Dien jouw engagement voor het Vlaams klimaatantwoord in

Anderen gingen je al voor. Bekijk alle ingediende engagementen