Transitie Vlaanderen werkt aan een veerkrachtige leefwereld als antwoord op de klimaatverandering

Samen werken aan een veerkrachtige leefwereld als antwoord op de klimaatverandering. Geinspireerd door Transition Towns  Rob Hopkins, sinds 2008
Inspireren van lokale transitie-initiatieven via vorming, good practice, informatie en evenementen.

Indiener vertegenwoordigt Middenveld
Organisatie indiener Transitie Vlaanderen vzw
Over welke thema's gaat het engagement
 • Woongebouwen
 • Andere gebouwen
 • Sociale huisvesting
 • Onderwijs
 • Personentransport
 • Goederentransport
 • Landbouw
 • Afval
 • Circulaire economie
 • Energieproductie
 • Cultuur
 • Andere
Verwacht resultaat burgers samen brengen om concrete acties in hun lokale gemeenschap op te zetten
Meer informatie www.transitie.be
Randvoorwaarden en/of knelpunten  

Voeg een nieuwe reactie toe