Uitreiking eerste Vlaamse Klimaatprijzen

Op de Vlaamse Klimaat- en Energietop van 1 december 2016 vond de uitreiking van de eerste Klimaatprijs plaats. De vakjury -bestaande uit de afgevaardigden van de verschillende provincies en vijf specialisten (waaronder voorzitter van Bond Beter Leefmilieu Vera Dua en Jan Verheeke van de MINA-raad) selecteerde twee winnaars per provincie. Minister Joke Schauvliege zette de tien winnaars in de bloemetjes op de Klimaat- en Energietop. De winnaars ontvingen elk 30.000 euro voor verdere klimaatprojecten.

Klimaatprijs - groepsfoto winnaars van de Vlaamse Klimaatprijs voor lokale overheden in 2016 op de Vlaamse Klimaat- en Energietop van 1 december 2016

Antwerpen staat paraat

In de provincie Antwerpen waren maar liefst dertien mededingers naar de prijs.

Mechelen

Winnaar Klimaatprijs - Mechelen - affiche project 'Paraat voor het klimaat'Stad Mechelen werd bekroond voor ‘Paraat voor het klimaat’, een initiatief waarbij jaarlijks twee scholen financiële steun van de stad winnen voor klimaatvriendelijke investeringen. De combinatie van de vier criteria van de wedstrijd is uniek in Vlaanderen:  betrokkenheid ouders, betrokkenheid leerlingen, crowdfunding en impact op emissies. De combinatie van een investering van de stad, gekoppeld aan crowdfunding en het opbouwen van draagvlak is nieuw in Vlaanderen en origineel.

Edegem

Klimaatprijs_Edegem.jpgDe tweede Antwerpse winnaar is de gemeente Edegem. Met ‘Edegem redt de wereld (en begint bij zichzelf)’ sensibiliseert de gemeente haar inwoners omtrent afval, biodiversiteit, pesticiden, lokale voeding, vegetarische voeding, mobiliteit en educatie.
Via een spaarkaart-systeem beloont de gemeente burgers voor klimaatvriendelijke doe-opdrachten. Het specifieke thema van de opdrachten verandert iedere zes maanden. De gemeente investeert het prijzengeld in zonnepanelen voor gemeentelijke gebouwen.

Limburg gaat elektrisch

Van de zes ingediende projecten, kwamen stad Tongeren en Sint-Truiden als winnaars uit de bus.

Tongeren

Winnaar Klimaatprijs - Tongeren - foto markt

Tongeren deed in samenwerking met vzw Stebo aan collectieve wijkrenovatie in de wijk Offelken. Door de omvang van de renovatie genoten de gezinnen van een voordelig tarief voor de ingrepen en bespaarden ze tot twintig procent van de kosten. Bovendien kregen deelnemers gratis begeleiding bij de renovaties. En het resultaat mag er zijn: het project realiseerde een renovatiegraad van 16% t.o.v. een Vlaams gemiddelde van 0,7%.
Om de lokale economie te steunen en de reisafstanden te beperken, deed de wijk beroep op lokale bedrijven.

Sint-Truiden

Winnaar Klimaatprijs - Sint-truiden - foto elektrische voertuigen stadsbestuurSint-Truiden diende een van de weinige mobiliteitsprojecten in. De stad verving 33 voertuigen van het stadsbestuur door elektrische wagens. Het personeel wordt gestimuleerd om dienstverplaatsingen met de fiets of andere transportmodi buiten de wagen te doen. De auto’s worden verder zoveel mogelijk gedeeld door medewerkers, waardoor het stadsbestuur nu een derde minder wagens gebruikt en het kilometerverbruik met twintig procent daalde. De stad breidt eveneens het aantal (publieke) laadpalen sterk uit. Een doordacht project waarbij de stad in één keer haar volledige wagenpark aanpakt en tegelijkertijd jaarlijks 80.000 euro bespaart en via reorganisatie haar wagengebruik vermindert.

Oost-Vlaanderen checkt het huis

Oost-Vlaanderen diende vier projecten in.

Aalst

Winnaar Klimaatprijs - Aalst - foto dakisolatieprojectWinnaar Aalst organiseerde samen met vzw Bea een grootschalig dakisolatieproject dankzij groepsaankopen. Het project is heel effectief door de doorgedreven individuele begeleiding. Het ging ‘viraal’ in de omgeving: er is een samenwerking met 9 kleinere gemeenten in de omgeving die zo’n project niet op eigen houtje kunnen dragen. Sterk is ook dat ze inzetten op financieel zwakkeren. Bij de uitbreiding en verderzetting van het project gaat specifieke aandacht naar een integrale benadering waarbij lock-in effecten zo maximaal mogelijk worden vermeden.

Gent

Winnaar Klimaatprijs - Gent - sensibiliseringscampagne 'Check je huis'De tweede Oost-Vlaamse winnaar was de stad Gent met de sensibiliseringscampagne ‘Check je huis’. De stad stelt een laagdrempelige online tool ter beschikking. Inwoners kunnen daarmee nagaan welke ingrepen ze zelf kunnen doen in hun woning op vlak van energierenovatie, luchtkwaliteit, hernieuwbare energie en verminderd gebruik van grondstoffen. Veel andere gemeenten hebben interesse in het instrument en stad Gent staat open voor het delen van het instrument en hun ervaringen.

Pionierswerk in Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant dienden zeven projecten hun kandidatuur in.

Het Pajottenland en de Zennevallei

Klimaatprijs_Pajottenland-en-Zennevalei_0.jpgVolgens de jury was het sterkste project van deze eerste lichting het intergemeentelijke wijkrenovatieproject ‘Kyoto in het Pajottenland en de Zennevallei’ van de gemeenten Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Ternat en de stad Halle.
Met informatieverspreiding, groepsaankoopacties en begeleiding voor deelnemende gezinnen, zorgde het project voor een totale investering van ruim 3,6 miljoen euro in  gefaseerde energierenovaties richting BEN-niveau. Door de samenwerking en sensibilisering is een energie-coöperatie ontstaan die andere Vlaamse steden en gemeenten intussen als voorbeeld nemen.

Asse

Winnaar Klimaatprijs - Asse - foto thermpgrafische foto droneOok de gemeente Asse viel in de prijzen met een vernieuwende bottom-up aanpak voor een wijkrenovatieproject waarbij een drone thermografische foto’s maakte. Op basis van die warmtescans stelde de gemeente, in samenwerking met de sociale verhuurmaatschappij Providentia, en na overleg met de bewoners een renovatieplan op.
Het project inspireerde burgers die op wijkniveau ideeën en projecten aanreikten. Bovendien is fotograferen met een drone klimaatvriendelijker, goedkoper, vollediger (naast dak ook muren) en accurater dan met een vliegtuig.

West-Vlaanderen, eerlijk duurt het langst

In West-Vlaanderen werden twee projecten ingediend.

Intercommunale Leiedal Zuid-West-Vlaanderen

Winnaar Klimaatprijs - Intercommunale Leiedal Zuid-West-Vlaanderen - project 'Warmer Wonen'De eerste West-Vlaamse winnaar was het project ‘Warmer Wonen’ van de Intercommunale Leiedal Zuid-West-Vlaanderen. Dertien steden die het burgemeesterconvenant ondertekenden werkten samen aan woningrenovatie. Kwetsbare doelgroepen kregen speciale aandacht om te kunnen deelnemen.

Brugge

Klimaatprijs_Brugge_0.jpgDe stad Brugge kwam als tweede winnaar uit de bus met Food Lab, een samenwerking tussen veertig organisaties die een duurzame lokale voedselstrategie uitwerken.
De project zet in op eerlijke voeding, korte ketens, stadslandbouw, lokaal voedsel en het tegengaan van voedselverspilling. Tijdens het festival (H)eerlijk Brugge zetten Food Lab en de stad die duurzame voedselstrategie in de verf. Food Lab verdeelde 5000 gratis maaltijden met 1500 kilogram voedseloverschotten.