Vlaams EnergieBedrijf dringt energiekosten OPZC Rekem terug via energieprestatiecontract

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem is de eerste Vlaamse publieke dienst die een energieprestatiecontract heeft afgesloten om hun energiekost drastisch terug te dringen. In dit type contract engageert de Energy Services Company (ESCO) zich om een vastgelegde besparing te halen. De investeringen worden terugbetaald met een deel van die besparing, extra investeringsbudget is dus niet nodig.

Het Vlaams EnergieBedrijf faciliteert alle noodzakelijke stappen om een dergelijk contract succesvol in de markt te zetten. Er werden energiemetingen opgestart, een conditiemeting en bijhorende inventarisatie werden uitgevoerd, een standaardcontract en -bestek werden samengesteld, het technisch dossier met alle specifieke projectelementen werd opgemaakt en de volledige aanbestedingsprocedure werd samen met OPZC Rekem doorlopen. Waar nodig worden andere dienstverleners onder de arm genomen ter ondersteuning. Door zijn kennis en expertise ter beschikking te stellen van OPZC Rekem heeft het VEB ervoor gezorgd dat het energieprestatiecontract op succesvolle wijze werd afgesloten.

 

Indiener vertegenwoordigt Overheid
Organisatie indiener Vlaams EnergieBedrijf
Over welke thema's gaat het engagement
  • Andere gebouwen
  • Zorg
  • Andere
Verwacht resultaat Zie pdf bestandOEPC project OPZC Rekem (106 kB)
Meer informatie
Randvoorwaarden en/of knelpunten Goede samenwerking met eigen onderhoudspersoneel

 

Komt bovenstaande video niet goed door? Bekijk de video rechtstreeks op YouTube.

Voeg een nieuwe reactie toe